County Reporting Status

County SOE WebsiteVoter TurnoutActive Registered VotersTurnout PercentagePrecincts ReportingPrecincts Completed?Absentee Ballots Completed?Early Voting Ballots Completed?Provisional Ballots Completed?10-day Overseas Absentees Completed?
Alachua 79,236157,84850.2%100%YYYYY
Baker 8,61913,94861.79%100%YYYYY
Bay 57,602112,63651.14%100%YYYYY
Bradford 8,68315,66155.44%100%YYYYY
Brevard 225,448379,10859.47%100%YYYYY
Broward 474,6201,067,08344.48%100%YYYYY
Calhoun 4,2548,34950.95%100%YYYYY
Charlotte 68,101120,03056.74%100%YYYYY
Citrus 59,15897,33560.78%100%YYYYY
Clay 68,829136,14850.55%100%YYYYY
Collier 114,931187,98261.14%100%YYYYY
Columbia 18,59935,46452.44%100%YYYYY
Desoto 7,62914,93951.07%100%YYYYY
Dixie 5,5019,93955.35%100%YYYYY
Duval 272,952552,15849.43%100%YYYYY
Escambia 99,067200,95349.3%100%YYYYY
Flagler 38,39371,83553.45%100%YYYYY
Franklin 4,3897,24660.57%100%YYYYY
Gadsden 17,70828,99061.08%100%YYYYY
Gilchrist 6,05611,09954.56%100%YYYYY
Glades 3,0775,96251.61%100%YYYYY
Gulf 5,2219,51054.9%100%YYYYY
Hamilton 3,7707,76548.55%100%YYYYY
Hardee 5,48510,99849.87%100%YYYYY
Hendry 6,78816,61640.85%100%YYYYY
Hernando 64,925124,80052.02%100%YYYYY
Highlands 32,50860,51553.72%100%YYYYY
Hillsborough376,306765,99349.13%100%YYYYY
Holmes 5,81511,12352.28%100%YYYYY
Indian River52,62397,94753.73%100%YYYYY
Jackson 15,29228,11654.39%100%YYYYY
Jefferson 6,3549,39367.65%100%YYYYY
Lafayette 2,6734,46459.88%100%YYYYY
Lake 114,175207,32855.07%100%YYYYY
Lee 212,913405,73052.48%100%YYYYY
Leon 109,286191,78056.99%100%YYYYY
Levy 13,49725,87752.16%100%YYYYY
Liberty 2,7234,48360.74%100%YYYYY
Madison 6,41311,53155.62%100%YYYYY
Manatee 121,098212,60956.96%100%YYYYY
Marion 121,510216,01256.25%100%YYYYY
Martin 62,489105,24859.37%100%YYYYY
Miami-Dade 529,9271,300,45540.75%100%YYYYY
Monroe 29,02351,23556.65%100%YYYYY
Nassau 30,98355,69655.63%100%YYYYY
Okaloosa 61,672123,71249.85%100%YYYYY
Okeechobee 9,04419,48046.43%100%YYYYY
Orange 312,925723,40143.26%100%YYYYY
Osceola 69,304167,67241.33%100%YYYYY
Palm Beach 419,459852,21149.22%100%YYYYY
Pasco 162,736304,86853.38%100%YYYYY
Pinellas 356,941623,60557.24%100%YYYYY
Polk 194,723358,33254.34%100%YYYYY
Putnam 22,97645,15350.88%100%YYYYY
Santa Rosa 53,826124,43343.26%100%YYYYY
Sarasota 163,427277,29658.94%100%YYYYY
Seminole 147,384266,00555.41%100%YYYYY
St. Johns 87,568160,56154.54%100%YYYYY
St. Lucie 90,560182,25449.69%100%YYYYY
Sumter 55,68882,60367.42%100%YYYYY
Suwannee 12,90525,04951.52%100%YYYYY
Taylor 6,76412,10955.86%100%YYYYY
Union 5,1677,17172.05%100%YYYYY
Volusia 178,442330,61353.97%100%YYYYY
Wakulla 11,67718,81762.06%100%YYYYY
Walton 20,59441,77849.29%100%YYYYY
Washington 8,37114,47357.84%100%YYYYY
TOTAL6,026,80211,931,53350.51%100%