County Reporting Status

County SOE WebsiteVoter TurnoutActive Registered VotersTurnout PercentagePrecincts ReportingPrecincts Completed?Absentee Ballots Completed?Early Voting Ballots Completed?Provisional Ballots Completed?10-day Overseas Absentees Completed?
Alachua 63,564162,32639.16%100%YYYYY
Baker 5,87413,91842.2%100%YYYYY
Bay 39,775109,21236.42%100%YYYYY
Bradford 5,88115,63837.61%100%YYYYY
Brevard 152,041393,30738.66%100%YYYYY
Broward 298,6641,103,11527.07%100%YYYYY
Calhoun 2,3978,32628.79%100%YYYYY
Charlotte 43,379122,37935.45%100%YYYYY
Citrus 40,177100,30940.05%100%YYYYY
Clay 47,802140,63333.99%100%YYYYY
Collier 92,790188,84949.13%100%YYYYY
Columbia 12,82236,77634.87%100%YYYYY
Desoto 4,38215,04129.13%100%YYYYY
Dixie 2,7889,56429.15%100%YYYYY
Duval 203,630549,87237.03%100%YYYYY
Escambia 77,210199,36538.73%100%YYYYY
Flagler 26,42875,66434.93%100%YYYYY
Franklin 2,6847,32836.63%100%YYYYY
Gadsden 12,15628,68742.37%100%YYYYY
Gilchrist 4,32811,01539.29%100%YYYYY
Glades 1,8486,35529.08%100%YYYYY
Gulf 3,3379,78534.1%100%YYYYY
Hamilton 2,4517,82031.34%100%YYYYY
Hardee 3,20011,28428.36%100%YYYYY
Hendry 4,59616,57427.73%100%YYYYY
Hernando 42,932126,98033.81%100%YYYYY
Highlands 21,20358,97435.95%100%YYYYY
Hillsborough241,064789,93030.52%100%YYYYY
Holmes 3,88710,83035.89%100%YYYYY
Indian River39,637101,76838.95%100%YYYYY
Jackson 10,32828,08936.77%100%YYYYY
Jefferson 4,1779,37744.55%100%YYYYY
Lafayette 1,5074,30135.04%100%YYYYY
Lake 79,328209,57837.85%100%YYYYY
Lee 157,798424,77737.15%100%YYYYY
Leon 79,378192,49741.24%100%YYYYY
Levy 9,71425,61537.92%100%YYYYY
Liberty 1,2144,41827.48%100%YYYYY
Madison 4,19111,20437.41%100%YYYYY
Manatee 85,272214,99339.66%100%YYYYY
Marion 95,801219,41643.66%100%YYYYY
Martin 42,497106,91539.75%100%YYYYY
Miami-Dade 363,3201,253,78828.98%100%YYYYY
Monroe 23,15353,35043.4%100%YYYYY
Nassau 23,26358,77639.58%100%YYYYY
Okaloosa 49,080125,43739.13%100%YYYYY
Okeechobee 5,92519,20830.85%100%YYYYY
Orange 213,086694,98530.66%100%YYYYY
Osceola 46,539174,20626.71%100%YYYYY
Palm Beach 292,931846,79134.59%100%YYYYY
Pasco 103,722314,29233%100%YYYYY
Pinellas 248,310626,77539.62%100%YYYYY
Polk 120,983383,00231.59%100%YYYYY
Putnam 15,50546,09133.64%100%YYYYY
Santa Rosa 42,837124,43134.43%100%YYYYY
Sarasota 116,277287,39940.46%100%YYYYY
Seminole 101,381272,99337.14%100%YYYYY
St. Johns 67,792163,88241.37%100%YYYYY
St. Lucie 58,232183,42731.75%100%YYYYY
Sumter 43,32087,79249.34%100%YYYYY
Suwannee 9,35125,58336.55%100%YYYYY
Taylor 4,43911,86737.41%100%YYYYY
Union 2,3096,96433.16%100%YYYYY
Volusia 109,172339,34732.17%100%YYYYY
Wakulla 7,33319,25038.09%100%YYYYY
Walton 15,90243,53136.53%100%YYYYY
Washington 5,70714,77738.62%100%YYYYY
TOTAL4,164,00112,060,74834.53%100%